EASTER EGG HUNT

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 Concursul este organizat și desfășurat de SHAKI COMP S.R.L, cu sediul social în Cluj-Napoca, Colonia BORHANCI, Nr. 107, BIROUL 2, Ap. 1, Județ Cluj, având Codul Unic de Înregistrare 37440710, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/4401/17.01.2023, denumit în continuare „La Vie en Rose”.

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare "Regulament"), acestea fiind obligatorii pentru toți participanţii. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, prin punerea acestora la dispoziţia Participanţilor pe site-ul https://florarialavieenrose.ro/. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificarilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul https://florarialavieenrose.ro/.

2. ZONA ȘI PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfășura în centrul orașului Cluj-Napoca și are loc începând cu data de 30.04.2024, ora 16:00. Concursul nu are un termen limită, iar finalizarea lui depinde de găsirea aranjamentelor de către participanți.

2.2. Detaliile concursului vor fi afișate public pe website-ul: https://florarialavieenrose.ro/ și pe paginile oficiale de Instagram https://www.instagram.com/florarialavieenrose/, Facebook https://www.facebook.com/florarialavieenrose și Tik Tok https://www.tiktok.com/@floraria.lavieenrose.

3. DESCRIEREA CONCURSULUI

3.1. Campania constă în distribuirea unor ouă speciale care conțin un Gift discount în valoare de 50 de lei fiecare.

3.2. Ouăle vor fi ascunse în punctele cheie din Cluj-Napoca, așa cum sunt prezentate în videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare ale Florăriei La Vie En Rose.

4. PARTICIPAREA LA CONCURS

4.1. Pentru a participa la campanie, participanții trebuie să găsească ouăle ascunse în locațiile prezentate în videoclipurile distribuite de Floraria La Vie En Rose pe rețelele de socializare.

4.2. Participanții pot găsi și colecta un singur ou pe durata întregii campanii.

4.3. Fiecare ou găsit conține un Gift discount în valoare de 50 de lei, care poate fi folosit pentru achiziționarea produselor din oferta Florăriei La Vie En Rose.

5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Participarea la Concurs este permisă oricărei persoane fizice cu vârsta de peste 18 ani și nu presupune plata unei taxe.Nu pot participa la Concurs angajații SHAKI COMP S.R.L, ARTA CU ESENTA FLORALA SRL sau BY LVR SRL, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție).

5.2. Concursul nu presupune nici un fel de inscriere. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.3. Persoanele care găsesc Gift Cardurile le pot utiliza gratuit, în orice zi calendaristică, în incita sediilor La Vie en Rose, cu adresele Strada Constantin Brâncuși 2, respectiv Calea Mănăștur 2-6, în incita Platinia Shopping Center.

5.4. Participanții pot folosi un singur Gift discount, indiferent de momentul utilizării.

6. UTILIZAREA DISCOUNTULUI

6.1. Gift discountul în valoare de 50 de lei poate fi utilizat o singură dată pentru o singură achiziție.

6.2. Gift discountul este valabil pentru achizițiile efectuate în orice perioadă a anului 2024.

7. LITIGII

7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

8. REGULAMENTUL OFICIAL ȘI DISPOZIȚII FINALE

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesând site-ul https://florarialavieenrose.ro/. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa regulamentul campaniei în orice moment, cu respectarea drepturilor participanților.

SHAKI COMP S.R.L